Perişan Zülfüne Bir Şânen Olsam

Güftekârı: Osman Hulüsi Darendevi Hz.

Bu sayfada Osman Hulüsi Darendevi Hz. tarafından kaleme alınan Perişan Zülfüne Bir Şânen Olsam nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Perîşân zülfüne bir şânen olsam
Cemâlin şem’ine pervânen olsam

Harâb-ı nergis-i mestânen olup
Aceb mi’mârı yok vîrânen olsam

Takılıp boynuma zincîr-i zülfün
Gezip sahrâları dîvânen olsam

Yolunda baş u cân vermeklik için
Girip meydânına merdânen olsam

Edip terk-i taayyün ucb u zillet
Muhakkak sâdıkın bî-gânen olsam

Soyunup senden özge varlığımdan
Mücerred âşık-ı ferzânen olsam

Yanıp hicr ü firâkına Hulûsî
Ne kim ey sevdiğim veya nen olsam

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=eYxGs0Ttc9s

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Muhayyerkürdi Hayâli 1