Bir Derde Mübtelâyım

Nutuk sahibi: Arif Hikmet Gökoğlu

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler