Dü Âlemde Bizim Sensin Hüdâmız

Nutuk sahibi: Sultan I. Ahmed Han (Bahtî)

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Tolga Bektaş
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler