Ben Yürürem Yâne Yâne

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Yunus Emre tarafından kaleme alınan Ben Yürürem Yâne Yâne nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Gönlüm düşdü bir sevdâya
Gel gör beni aşk neyledi
Başımı verdim gavgâya
Gel gör beni aşk neyledi

Ben yürürem yâne yâne
Aşk boyadı beni kâne
Ne âkilem ne dîvâne
Gel gör beni aşk neyledi

Aşkın beni mesteyledi
Aldı aklım hasteyledi
Öldürmeye kasdeyledi
Gel gör beni aşk neyledi

Ben yürürem ilden ile
Dost soraram dilden dile
Gurbetde hâlim kim bile
Gel gör beni aşk neyledi

Benzim sarı gözlerim yaş
Bağrım pâre yüreğim baş
Hâlim bilen dertli kardaş
Gel gör beni aşk neyledi

Gurbet ilinde yürürem
Dostu düşümde görürem
Uyanup mecnûn oluram
Gel gör beni aşk neyledi

Gâh tozaram yerler gibi
Gâh eserem yeller gibi
Gâh çağlaram seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Akar sulayın çağlaram
Dertli ciğerim dağlaram
Şeyhim anıban ağlaram
Gel gör beni aşk neyledi

Yâ elim al kaldır beni
Yâ aslına erdir beni
Çok ağlatdın güldür beni
Gel gör beni aşk neyledi

Ben Yûnus-ı bî-çâreyem
Başdan ayağa yâreyem
Dost ilinde âvâreyem
Gel gör beni aşk neyledi

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/03/gel-gor-beni-ask-neyledi.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acembûselik Balat Şeyhi Kemal Efendi 6
Segâh ? 1
Bestenigâr ? 2