Aşk İle İki Cihanda Şâh Olan Gelsin Beri

Güftekârı: Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.)

Bu sayfada Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.) tarafından kaleme alınan Aşk İle İki Cihanda Şâh Olan Gelsin Beri nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Aşk ile iki cihânda şâh olan gelsün berû
Râh-ı Hakk’a bende-i dergâh olan gelsün berû

Devlet-i dünyâ ile mağrûr olanlar gelmesün
Ârif-i fânî fenâfillah olanlar gelsün berû

"Küntü kenz"in kibriyâsından gören kimdir Hakk'ı
On sekiz bin âlemîne şâh olan gelsün berû

Hançer-i tevhîdi çek bu asker-i şeytâneye
Dâimâ kalbinde zikrullah olan gelsün berû

Sünbülî kıldan incedürür sırât-ı müstakîm
Destgîri dâimâ Allah olanlar gelsün berû

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/03/ask-ile-iki-cihanda-sah-olan-gelsun-beru.html

 

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Mahûr Hacı Nâzif Bey 1