Gül Müdür Bülbül Müdür Şol Zâr Ü Efgân Eyleyen

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Gül müdür bülbül müdür şol zar u efgan eyleyen
Ten midir ya can mıdır hem arş-ı seyran eyleyen

Nar-u bad u ab-ü hak ’in gel haber ver aslını
Kim buların her birini emre ferman eyleyen

Ey Niyazi kim vücudun terk ederse ol durur
Cümle yüzler içre ol bir yüzü seyran eyleyen

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı