Cennet-i Cemâline Kulların Mesrûr Eyle

Nutuk sahibi: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler