Şu Benim Dîvane Gönlüm

Güftekârı: Kul Yusuf

Bu sayfada Kul Yusuf tarafından kaleme alınan Şu Benim Dîvane Gönlüm nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Şu benim divane gönlüm
Yine hubdan huba düştü
Mah cemâlin şulesinden
Çalkalanıp göle düştü

Ah ben nidem şeyhim nidem
Yaralıyam kime gidem
Ya halim kime arz edem

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Hüseyin Sebilci 2