Hu Şiirleri

Mustafa Tatçı ve ve Cemal Kurnâz tarafından hazırlanan "Hu Şiirleri" kitabı, Türk Tasavvuf Edebiyatı'nda içinde "Hû" isminin geçtiği nutukların incelendiği bir antoloji kitabıdır. Kitabın eki olan CDde ise, Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi kitapta geçen bazı nutk-u şerifleri seslendirmiştir. Bu listede o CD kaydındaki eserleri içerir.

Kaldığınız Yerden Devam...

Video Listesi

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı