Mah-ı Muharremü'l Harâm ve Vaka-i Deşt-i Kerbelâ

Osmanlı Medeniyeti cemiyet hayatında kendini gösteren örf ve adetlerin kaynağı ekseriyetle olmuştur. Bunun en belirgin örneklerini toplumun yaşantısındaki değişikliğin Hicri aylara göre tanziminde görebiliriz. Ramazan-ı Şerif, Üç Aylar ve Kandil Geceleri’nin yanısıra, Rebiulevvel Ayı’nda Mevlid; Zilhicce ayında Hac gibi Muharrem Ayı da, bu ayda yaşanan Kerbelâ Facia’sından ötürü Ehl-i Beyt’e arz-ı tazim ve yapılan zulmü karşı bir matem havasında geçerdi. Bu listede bu konuların ele alındığı sohbetlerden bazılarını derledik.

Kaldığınız Yerden Devam...

Video Listesi

Güncellemeler - Talepler