Acem İlâhi, Nimevsat

Çalabım Bir Şar Yaratmış

Bestekârı: Hacı Bayrâm-ı Velî

Nutuk sahibi: Hacı Bayrâm-ı Velî

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Çalabım bir şâr yaratmış iki cihân âresinde
Bakıcak dîdâr görünür ol şârın kenâresinde

Nâgehân ol şâra vardım ol şârı yapılır gördüm
Ben dahî bile yapıldım taş ü toprak âresinde

Ol şârdan oklar atılır gelir ciğere batılır
Ârifler sözü satılır ol şârın bazâresinde

Şâkirdleri taş yonarlar yonup üstâda sunarlar
Çalabın ismin anarlar ol taşın her pâresinde

Ol şâr dediğim gönüldür ne âlimdir ne câhildir
Âşıklar kanı sebîldir ol şârın kanâresinde

Bu sözü ârifler anlar câhiller bilmeyip tânlar
Hacı Bayrâm kendi bânlar ol şârın minâresinde

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/10/calabim-bir-sar-yaratmis-iki-cihan-aresinde.html

Güncellemeler - Talepler