Şedaraban İlâhi

Gönülleri Doldurur Erenlerin Halveti

Bestekârı: Hoca Fehmi Efendi

Güftekârı: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gönülleri doldurur erenlerin halveti,
Ölüleri diriltir erenlerin halveti.

Yaka yaka kül eder, her dikeni gül eder.
Hakk’dan yana yol eder erenlerin halveti.

Sıdk ile giren kişi, âh u zâr olur işi,
Gözden akıtır yaşı erenlerin halveti.

Tuygurur ol illeri tiz geçirür billeri,
Yakın eder yolları erenlerin halveti.

İçine bir od salar nefsin sıfâtın yakar,
Canın gözünü açar erenlerin halveti.

Seni sana bildirir, ağlar iken güldürür,
İrfan ile doldurur erenlerin halveti.

Niyâzî sen var yürü sanma anı zâhiri,
İçrüden içeri erenlerin halveti.

Gönülleri doldurur erenlerin halveti,
Ölüleri diriltir erenlerin halveti.