Nihavend İlâhi

Şeyhimin İlleri

Bestekârı: Doğan Ergin

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Şeyhimin İlleri güftesinin, Nihavend makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Şeyhimin illeri
Uzaktır yolları
Açılmış gülleri
Dermeğe kim gelir

Şeyhimin özünü
Severim sözünü
Mübarek yüzünü
Görmeğe kim gelir

Şeyhimin şemine
Bu canım pervane
Salâdır aşıklar
Yammağa kim gelir

Şeyhimin ilinde
Asası elinde
Şeyhimin yolunda
Ölmeğe kim gelir

Hak için malını
Hep vere vârını
Aşk için kanını
Dökmeğe kim gelir

Şeyhimin ilinde
Bir kadeh elinde
Susamış aşıklar
Kanmağa kim gelir

Ahd ile vefalar
Zevk ile safalar
Bu yolda cefalar
Çekmeğe kim gelir

Ah ile göz yaşı
Yunus'un haldaşı
Zehr ile şol aşı
Yemeğe kim gelir
Yanmağa kim gelir

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/08/kim-gelir.html