Nevâ İlâhi

Bir Tahta Yaratmışsın

Bestekârı: Muallim İsmail Hakkı

Güftekârı: Hz. Yunus (k.s)

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bir tahta yaratmışsın
Hâlim anda yazmışsın
Mevlâm ne yazdın anda
Kullar anı ne bilsin

O yazının hükmünden
Mevlâ'nın kudretinden
Âlimler okuyamaz
Müftî anı ne bilsin

Eğer hayır eğer şer
Eğer avrat eğer er
Yazısında gülmeyen
Sâir yerde ne gülsün

Yedi tamu yaratdın
Kâfirlere va'detdin
Ana mü'minler girmez
Hazzı olanlar girsin

Sekiz cennet yaratdın
Habîbine va'detdin
Ana kâfirler girmez
Mü'minlere ne dersin

Yüzüm kâre elim boş
Bağrım yanık gözüm yaş
İnâyet eyle Mevlâm
Yûnus cemâlin görsün