Acemaşîran İlâhi, Sofyan

Sultanım Sen Var İken

Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

A Sultanım, Sen var iken
Ya ben kime yalvarayım?

İsmin Gani, Settar iken
Ya ben kime yalvarayım?

Her dem aba puş eyleyen
Türlü derde dûş eyleyen

Yunus u bî hûş eyleyen
Ya ben kime yalvarayım?

Allah Allah hüve Rabbünâ Rahmani
Allah Allah hüve Rabbünâ Rahmani
İlham dü fazl-ı Şeyhinâ Geylâni

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı