Nihavend Şu'ûl

Allah Allah Rabbünâ Ya Men Ayni Sadîrî

Bestekârı: ?

Güftekârı: ?

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Allah Allah Rabbünâ Yâ Men Aynî Sâdîrî
Sultan küllün evliyâ pîrim Abdülkâdirî

Bağdadi dâ üs safâ dâr'ül mekârin vefâ
Nûr-i çeşm-i Mustafa pîrim Abdülkâdirî

Bağdadi küm hâviri irham hayrûl mâhiri
Ve ala kamber Alî pîrim Abdülkadirî