Pençgâh İlâhi, Sofyan

Gel Sürelim Dem

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gel sürelim dem
Hû diyelim Hû
Def' edelim gam
Hû diyelim Hû

Zühdü koyalım
Aşka uyalım
Hakk'ı bulalım
Hû diyelim Hû

Bu nutku dinle
Aşkınla inle
Gel de seninle
Hû diyelim Hû

Âşıka bürhân
Bâis-i irfân
Derdlere derman
Hû diyelim Hû

Ey zâhidzâde
Düşme fesâde
Subh u mesâde
Hû diyelim Hû

Münkire uyma
Sözünü duyma
Gûşüne koyma
Hû diyelim Hû

Hû’ya sen kul ol
O’na makbûl ol
Hû ile Hû ol
Hû diyelim Hû

Zâhidi tanma
Gûle inanma
Ateşe yanma
Hû diyelim Hû

Gezme yabânda
Kalma gümânda
Pes hemen anda
Hû diyelim Hû

Nefse cihâd et
Terk-i inâd et
Hâlık'ı yâd et
Hû diyelim Hû

Terk-i sivâ et
Canı fedâ et
Zikr-i Hudâ et
Hû diyelim Hû

Mürşide ver el
Müşkilin kıl hal
Kuddûsî'ye gel
Hû diyelim Hû

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı