Ferahnâk İlâhi

Aşık-ı Yezdan Zikreder Daim

Bestekârı: Bekir Sıtkı Sezgin

Güftekârı: Ali Ulvi Kurucu

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Aşık-ı Yezdan
Zikreder daim
Talib-i irfan
Zikreder daim

Ağlayan gözler
Mevlayı özler
Hikmetli sözler
Zikreder daim

Tevhid nidası
Kur'an sadası
Ulvi edası
Zikreder daim

Allah, Allah,
La ilahe illallah