Muhayyerkürdi İlâhi

Salâdır Mümine Gelsin Terâvih

Bestekârı: Halil Can

Güftekârı: Muhyiddin Üftade Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Salâdır mü'mine gelsin
Terâvih sünnetin kılsın
Orucun kadrini bilsin
Cemâlin isteyip Hakk'dan

Duruşup tâ'ate dâim
Gecelerde olup kâim
Olup gündüzlerin sâim
Cemâlin isteyip Hakk'dan

Cemâlidir murâd olan
Ki Kur'ân'da müfâd olan
Bu âşıklar ki şâd olan
Cemâlin isteyip Hakk'dan

Oruç yoldur cemâline
Erşince kemâline
Nazar eyle meâline
Cemâlin isteyip Hakk'dan

Gözet âdâbını savmın
Bağışlana kamu cürmün
Geçir tesbîh ile yevmin
Cemâlin isteyip Hakk'dan

Garîb Üftâde'nin derdi
Cemâlin istemek virdi
Bu yolda muntazır durdu
Cemâlin isteyip Hakk'dan

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/05/saladir-mumine-gelsin-teravih-sunnetin-kilsin.html