Yegâh İlâhi, Evsat

Ayetinin Safhasında Gör Ne Yazmış Ol Kadîm

Bestekârı: Muallim İsmail Hakkı

Nutuk sahibi: Seyyid Nesimi (k.s.)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol Kadîm
Okudum ol hattı 'Bismillahirrahmanirrahîm'

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı