Yegâh İlâhi

Keşfolunmaz Görmeyince Sırrı Hakkâ Şânesin

Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun

Güftekârı: ?

Bu sayfada Keşfolunmaz Görmeyince Sırrı Hakkâ Şânesin güftesinin, Yegâh makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu besteye ait nota kaydı bulunmamaktadır.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Keşfolunmaz Görmeyince Sırr-ı Hak Kaşanesin
Per açar mı bilmeyen anka-i kudsin lanesin
Tar-ı Lütfün Haline Bulmak İçin Bir Çaresin
Aldular Uşşak serapa nezdine cananesin
Sordular Mec