Yegâh İlâhi

Keşfolunmaz Görmeyince Sırrı Hakkâ Şânesin

Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun

Güftekârı: ?

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Keşfolunmaz Görmeyince Sırr-ı Hak Kaşanesin
Per açar mı bilmeyen anka-i kudsin lanesin
Tar-ı Lütfün Haline Bulmak İçin Bir Çaresin
Aldular Uşşak serapa nezdine cananesin
Sordular Mec