Dügâh İlâhi, Evsat

Aşık Olan Ciğerin Ateşe Dağlar

Bestekârı: Balâheng Nûri Bey

Nutuk sahibi: Hakkı Efendi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Aşık Olan Ciğerin Ateşe Dağlar Ağlar (Mevlam)
Akıtıp Gözün Yaşın Su Gibi Çağlar Ağlar (Ah)
Mübteladır Bu Cihanı Halk Belayı Aşka (Mevlam)
Hastalar İnler O Minnet İle Sağlar Ağlar

Yüzü Üzre Sürünür Sular Akar Deryaya (Mevlam)
Gözün Eflake Dikip Derd İle Çağlar Ağlar (Ah)
Hakk’ı Kul Bülbül Olup Her Seher İnler İnler (Mevlam)
Binbir İsmiyle Hakk’ı Zikredip Ağlar Ağlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı