Müstear İlâhi

Canı Candır Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa

Bestekârı: Neyzen Necib Dede

Güftekârı: Kenan Rıfaî Hz.

Bu sayfada Canı Candır Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa güftesinin, Müstear makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Can-ı candır Hazret-i Ahmet Muhammed Mustafâ
Tende hem rûh-i revânımdrı Aliyyü'l-Murtazâ

Kurre-i ayn-i Muhammed Şah Hasan ibn-i Ali
Hem Hüseyn-i Müctebâ Şah-ı Şehid-i Kerbelâ

Seyyidü's-süccâd Ali Zeyne'l-abâ Bâkır Veli