Müstear İlâhi, Ağırdüyek

Geçdim Hevasatı Dünyeviden

Bestekârı: Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy

Nutuk sahibi: Veled Çelebi (i̇zbudak)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Geçtim hevesâti dünyevîden
Zevk aldım umûru uhrevîden
Yâ Rab beni bir nefes ayırma
Kur’ anu Hadîsu Mesnevîden

Hamden lillâh ki feyizyâbım
Sînemdeki razı manevîden
Dûr etme Veled kulunu ilâhî
Sâdâtı kirâmı Mevlevîden

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı