Segâh İlâhi

Can-ı Candır Hazreti Ahmet Muhammed Mustafâ

Bestekârı: Neyzen Necib Dede

Güftekârı: Kenan Rıfaî Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Cân-ı Candır Hazreti Ahmet Muhammed Mustafâ
Tende hem rûhi revânımdır Aliyy-ül Mürtezâ
Kurre-i ayni Muhammed şah Hasan ibni Alî
Hem Hüseyni müctebâ Şâh-ı Şehid-i Kerbelâ