Nutuk sayfasına git ›

Varsam Hicâz illerine
Düşsem Ka`be yollarına
Lebbeyk diyen dillerine
Kurbân olsam kurbân olsam

Mîkâtında ihrâm giysem
Beytullah'da ikrâm görsem
Hak Resûl'e selâm versem
Mihmân olsam mihmân olsam

Tavâf etsem yana yana
Zemzem içsem kana kana
Hakk ismini ana ana
Giryân olsam giryân olsam

Safâ'sında safâ sürsem
Merve'sinde mürüvvet görsem
Hâtim'ine yüzüm sürsem
Hayrân olsam hayrân olsam

Hacerü'l-esved'e varsam
Mültezim'de biraz dursam
Hakk'ın rızâsını sorsam
Burhân olsam burhân olsam

İbrâhîm'in makâmında
İsmâîl'in mekânında
Bâb-ı Şeybe'nin yanında
Seyrân olsam seyrân olsam

Arafât'da vakfe etsem
Cebelü'r-rahme'ye yetsem
Mescid-i Nemre'ye gitsem,
Uryân olsam uryân olsam

Müzdelife şânı yüce
Kalsam anda ben bir gece
Meş'ari'l-harâm'da nice
Devrân olsam devrân olsam

Mine'de üç gece yatsam
Kurbân kesip saçım kırksam
Üç Cemre'ye taşlar atsam
Peymân olsam peymân olsam

Aşkî ka`be sende asıl
Her murâdın oldu hâsıl
Olmak için Hakk'a vâsıl
İrfân olsam irfân olsam

Ziynetü'l Kulûb, sayfa 424-425

MuzafferOzak.com - http://www.muzafferozak.com/Nutuklar/varsam-hicaz-illerine.html

Güncellemeler - Talepler