Nutuk sayfasına git ›

Hiç bulunmaz akrânı
Mahz-ı lutf-i yezdânî
Gavsu'l-a'zam Geylânî
Sultân Abdülkâdir'in

Bahçesinde gül olsam
Ocağında kül olsam
Kapısında kul olsam
Sultân Abdülkâdir'in

Bağdad yolun gözlerim
Geylânî'yi özlerim
Himmetidir sözlerim
Sultân Abdülkâdir'in

Evliyâ derbânıdır
Asfiyâ hayrânıdır
Arş u Kürs meydânıdır
Sultân Abdülkâdir'in

Kutublar hep hâdimi
Yerde gökde var nâmı
Pek büyükdür makâmı
Sultân Abdülkâdir’in

Dergâhında himmet var
Devrânında hikmet var
Kapısında rahmet var
Sultân Abdülkâdir’in

Tâlibi matlûb olur
Matlûbu mahbûb olur
Dervîşi meczûb olur
Sultân Abdülkâdir’in

Hüsnü terk et teşvîşi
Hakk'a bırak her işi
Dervîşi ol dervîşi
Sultân Abdülkâdir'in

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/12/hic-bulunmaz-akrani-sultan-abdulkadirin.html

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı