Mesnevî-i Şerîf- Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (k.s.)

Enes Ergür Beyefendi tarafından seslendirilen Mesnevî-i Şerif bölümlerini ihtivâ eder.

Kaldığınız Yerden Devam...

Video Listesi

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı