Dilbeyti Logo Transparent Dil Beyti

İcrâsından Oluşan

Türk Tasavvuf Mûsikîsi
Veri Atlası

Dil Beyti Projesi, İslam Medeniyeti'nde yüzyıllar içinde gelişen ve
tasavvufi düşüncenin müziğe yansımış hali olan Türk Tasavvuf Mûsikîsi'nin,
ona gönül vermiş kimselerce icrâsından meydana gelen veritabanıdır.