Ferahnâk İlâhi

Nefsi Şeytana Uyup İşledik Bi Had Günah

Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi

Güftekârı: Hafız Ahmed Irsoy

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Nefs-i Şeytana Uyup İşledik Bi-Had Günah
Senin Keremin Çokdur Afveyle Ey Padişah
Rahmetin-u Ma Geldik Ya Allah Mahrum Koma
Rabbena Ya Rabbena Tekabbel Min Nes Siyam