Ferahnâk İlâhi, Sofyan

Nefsi Şeytana Uyup İşledik Bi Had Günah

Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi

Nutuk sahibi: Hafız Ahmed Irsoy

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Nefs-i Şeytana Uyup İşledik Bi-Had Günah
Senin Keremin Çokdur Afveyle Ey Padişah
Rahmetin-u Ma Geldik Ya Allah Mahrum Koma
Rabbena Ya Rabbena Tekabbel Min Nes Siyam

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı