Beyâtî İlâhi

Münâdîler Nidâ Eyler

Bestekârı: Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Münâdîler nidâ eyler
Gel Allah'a gel Allah'a
İşiden cân fedâ eyler
Gel Allah'a gel Allah'a

Yeter dünyâya rağbet
Yeter câha muhabbet
Hakk'ı bulmağa himmet et
Gel Allah'a gel Allah'a

Derûnundan edüb âhı
Koma gâfil sehergâhı
İşit "firrû ilallah"ı
Gel Allah'a gel Allah'a

İçüb vahdet şerâbından
Ko gitsin aradan sen ben
Sakınma dostdan düşmenden
Gel Allah'a gel Allah'a

Beğim ölmezden evvel öl
Hayât-ı câvidânı bul
Ola gör bir kapıya kul
Gel Allah'a gel Allah'a

Bülend et himmeti âşık
Ko isneyniyyeti âşık
Bulagör vahdeti âşık
Gel Allah'a gel Allah'a

Muhabbet sâgarın nûş et
Beğim deryâ gibi cûş et
Hüdâî'nin sözün gûş et
Gel Allah'a gel Allah'a

Kaynak: Nağme-i Aşk https://www.youtube.com/watch?v=aQWMNLSNK0U