Nihavend İlâhi, Sofyan

Ya Mâlikel Mülk Elhamdülillâh

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bestekârı: Sami Savni Özer


Parçanın ses kaydı bulunmamaktadır.

Beste sayfasına git ›

Bu bestenin nota kaydı henüz bulunmamaktadır.

Nutuk sayfasına git ›

Bu parçanın güfte kaydı henüz bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı