Hüzzam İlâhi, Sofyan

Elhamdülillah Veş Şükrülillah

Nutuk sahibi: ?

Bestekârı: ?


Beste sayfasına git ›

Bu bestenin nota kaydı henüz bulunmamaktadır.

Nutuk sayfasına git ›

Bu parçanın güfte kaydı henüz bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı