Nutuk sayfasına git ›

Yevmim nah vel Medine teral envar
Vağsudhima nebine tahal Muhtar 

Medem Allah sana sundum elimi
Bizi ol dost Muhammed'den ayırma
Gayrı kime arz edeyim halimi
Bizi ol dost Muhammed'den ayırma

Ebubekir, Ömer, Osman, Ali'nin
Rehberidir bunlar İslâm dîninin
Hürmetine Mevlâm cümle velînin
Bizi ol dost Muhammed'den ayırma 

Enbiyâ, evliyâ çıkar köşküne
Mest olurlar anber ile misk ile
İmâm Hüseyin'in demi aşkına
Bizi ol dost Muhammed'den ayırma

Sinan Ümmi söyler sözü gümansız
Nideler cesedi içinde cansız
Hûri gılman gerekmez bana onsuz
Bizi ol dost Muhammed'den ayırma

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/06/bizi-ol-dost-muhammedden-ayirma.html

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı