Nutuk sayfasına git ›

Habîbullah cihâne cân değil mi
Vücûdu âleme sultan değil mi
Cihâne bâis oldu çünkü Nûru
Cemâli cümlede tabân değil mi

Nebîler serveri şâh-ı resûldür
Gülistân-ı visâl içinde güldür
Cenabı bize hâdi-i sünbüldür
Beyânı Âyetü'l-Kur'an değil mi

Anın Nûru olupdur Nûr-ı envâr
Anın bûyınden oldu bûy-i ezhar
Meşâyıh da anındır bunca edvâr
Kamûsu katre ol ummân değil mi

O şemse zerre olursa bu Nûri
Yeter âlemlere bir zerre nûri
Olur zulmâtı kâşif çün zuhûrî
Ziyâsı âleme yeksân değil mi

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı