Hüzzam İlâhi, Sofyan

Resul-i Müctebâ Nesli Rıfaî Seyyid Ahmed'dir

Nutuk sahibi: Nâyi Ali Rıza Bey

Bestekârı: Nâyi Ali Rıza Bey


Nutuk sayfasına git ›

Resul-i Mücteba nesli Rıfâi Seyyid Ahmed'dir
Aliyyel Mürteza sulbi Rifai Seyyid Ahmed'dir

Muhammed'le Ali Zehrâ Hüseyin ile Hasen asa
Eder atşânını eskâ Rifai Seyyid Ahmeddir

İmaman dude-i misli gözetirler hemen vaslı
Tarikat râhının aslı Rifai Seyyid Ahmeddir

Şeriat bâbıdır ol tarikat ma'rifettir gel
Hakîkat pîrimizdir gel Rifai Seyyid Ahmed'dir

Rıza bâbın gözet pirin hakikat kıl hemen seyrin
Senin işte destgîrin Rifai Seyyid Ahmed'dir

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı