İksîri Âzamdır Nutki Ehlullah

Güftekârı: Emrah

Bu sayfada Emrah tarafından kaleme alınan İksîri Âzamdır Nutki Ehlullah nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

İksiri azamdır nutk-i ehlullah
Yek nazarda haki kimya ederler
Hakkın esrarından onlardır ağah
Velakin surete ihva ederler

Bakma hakaretle devişhanlara
Köhne aba giyen ârifanlara
Vârisi Enbiya denmiş onlara
Mürde gönülleri ihya ederler

Emrah'ım ceht eyle kali hal eyle
Kâl ehli olandan infisâl eyle
Erenleri bulda imtisâl eyle
Seni de vâsıl-ı Mevlâ ederler

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Erzurumlu Aşık 3