İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

PAYLAŞ:

Türbesi

Şeyh Fahreddin Efendi İstanbul'daki Nureddin Cerrahi Asitanesi 18. Postnişin'idir.