Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a Cümleden Dûr Olmadan

Güftekârı: Şemseddin-i Sivâsi Hz.

Bu sayfada Şemseddin-i Sivâsi Hz. tarafından kaleme alınan Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a Cümleden Dûr Olmadan nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan
Kenz açılmaz şol gönülde tâ ki pür-nûr olmadan

Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ide Hakk
Pâdişâh konmaz sarâya hâne ma'mûr olmadan

"Mûtû kable en temûtu" sırrını fehm eyleyen
Haşr u neşri gördü bunda nefha-i sûr olmadan

Sen müyesser eyle ya Rab bizlere beytin tavâf
İlmin ile amil eyle vâde tekmil olmadan

Hak cemâlin ka'besini kıldı âşıklar tavâf
Yerde Ka'be gökyüzünde Beyt-i ma'mûr olmadan

Mest olup mestâne geldim tâ ezelden tâ ebed
İçmişim aşkın şarâbın âb-ı engûr olmadan

Mest olanların kelâmı kendinden gelmez velî
Pes "Ene'l Hakk" nice söyler kişi Mansûr olmadan

Bir acep sevdaya düşmüş tutuşur Şemî müdâm
Hakk'a makbûl olmak ister halka menfûr olmadan

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Hüseyin Sebilci 10