Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba

Güftekârı: ?

Bu sayfada Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة

Lî hamsetün utfî bihâ harre'l-vebâi'l-hâtıme
El Mustafâ ve'l-Murtezâ ve'bnâhümâ ve'l-Fâtıma

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=rxh7XRncP0o

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Hacı Hafız Zeki Altun 7