Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Muzaffer Ozak

d. 1916 — v. 13 Şubat 1985

Konum bilgisi:

Aşık Zikret Mevlâyı

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Sûzinâk beste sayfası ›

Ey Fâtih-i Hayber Ali

Nutuk sahibi: Leylâ Hanım

Biz Cerrahi Canlarıyız Can Veririz Hayder'e

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ

Nutuk sahibi: Kâzım Paşa

Uyurken Seyrimde Kalktım Ağlayu

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek

Nutuk sahibi: Şeyh Kamil Efendi
Bestenigâr beste sayfası ›

Tâlib-i Feyz-i Hûdayız Halvetî Cerrahiyiz

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Cânım Kurban Olsun Senin Yoluna

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hicazkâr beste sayfası ›

Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin Efendim

Nutuk sahibi: Şeyh Galip (k.s.)
Hicazkâr beste sayfası ›

Taşdı Rahmet Deryâsı

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Bestenigâr beste sayfası ›

Muhammed Bağının Gülüdür Ali

Nutuk sahibi: Aşık Niyazi

Meded Ya Gavs-ül A'zam

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Karcığar beste sayfası ›

Düştüm Aşkın Seline

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Sûzinâk beste sayfası ›

Kâdrim Ola Berter Şereri Nad-ı Ali'den

Nutuk sahibi: Kâhyazâde Arif Efendi

Kullarında Yok Sana Layık Meta

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

İbret Al Azizim Gel Bu Devrandan

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Sûzinâk beste sayfası ›

Cânım Kurban Olsun Senin Yoluna

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Ezelde Aşk İle Yandım Kül Oldum

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Amerika'da zikrullah...Arka planda saz sanatçıları Nihat Doğu, Cüneyt Kosal, Doğan Ergin ve Abdi Coşkun.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı