Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Muzaffer Ozak

d. 1916 — v. 13 Şubat 1985

Konum bilgisi:

Aşık Zikret Mevlâyı
Allahu Allah
Bülbüller Sazda Güller Niyazda
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Biz Cerrahi Canlarıyız Can Veririz Hayder'e
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa
Affet İsyanım Benim
Dertliler Dermanı Aşıklar Burhan Veliler Sultanı Nureddin Cerrahi
Aşk-ı Niyaz Eyleyerek Huzurda
Bu Gece Yâri Gördüm Şükür Elhamdülillah
Derdü Gamdan Azad Et Beni Güzel Allah'ım
Ey Hakka Talib Olan Tevhide Gel
Tövbe İlahisi - Hakka İsyan Eyleyen
Bayram Edelim - Şarab-ı Aşkını Nuş Ettir Ya Rab
Devran Olur Derde Derman
Cerrahiye Gel Heman
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi
Tâlib-i Feyz-i Hûdayız Halvetî Cerrahiyiz
Laleler Güller Fulya Sünbüller
Ehl-i İman Teşrifiyle Müftehir Şehrullah'a Girdik Elhamdülillah
Defter-i Amalin Hakka Sunulur Berat'ın Verilir
Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir
Sûre-i Kadr'de Hak Celle Alâ
Hak Emrini Ettik Edâ
Varsam Hicaz İllerine
Rabbimiz İhsan Eder Bi-hikmeti İsmillâh
Gelin Meydane Girin Devrane
Meded Ya Gavs-ül A'zam
Düştüm Aşkın Seline
Lûtfuna Mazhar Olan
Onbir Ayın Sultanı Yine Şevk İle Geldi
Kullarında Yok Sana Layık Meta
İbret Al Azizim Gel Bu Devrandan
Bülbülü Veş Figan Eyler Âşık Vakt-i Seherde
Aşk Yoluna Girelim Yâ Hû Yâ Hakk Diyerek
Kün Emriyle Yaradan Bir Allâhdır Bir Allâh
Ezelde Aşk İle Yandım Kül Oldum
Yandım Kül Oldum Düşeli Aşka
Gece Gündüz Zikrimiz La İlahe İlallah
Ezelde Aşk İle Yandım Kül Oldum
Lutfeyledin İbtidâ Nârımız Nûr Eyledin
Zâhid Bize Hor Bakma Biz Mevlâ'yı Bulmuşuz
Aşk Yoluna Girelim Yâ Hû Yâ Hakk Diyerek
Tevhid Eyle Her Yerde Dermân Olur Her Derde
Devrân İçre Devrânım Şükür Elhamdülillah
Ezelde Aşk İle Yandım Kül Oldum
Devrân İçre Devrânım Şükür Elhamdülillah
Devrân Olur Her Derde Dermân
Lutfeyledin İbtidâ Nârımızı Nûr Eyledin
Sanma Gayrı Râh Olur
Tevhide Gel Behey Kardeş
Bizlere Nasîb Etti Şükür Elhamdülillah
Cerrâhî'ye Gel Hemân
Dertlilerin Dermânı Gönüllerin Sultânı
Düştüm Aşkın Seline
Rahmet Deryâsına Daldır
Pîr Elinden Aşk Bâdesin İçmişiz
Enbiyânın Serveri Sensin Yâ Resûlallah

Aşık Zikret Mevlâyı

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Sûzinâk beste sayfası ›

Ey Fâtih-i Hayber Ali

Nutuk sahibi: Leylâ Hanım

Biz Cerrahi Canlarıyız Can Veririz Hayder'e

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ

Nutuk sahibi: Kâzım Paşa

Uyurken Seyrimde Kalktım Ağlayu

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek

Nutuk sahibi: Şeyh Kamil Efendi
Bestenigâr beste sayfası ›

Tâlib-i Feyz-i Hûdayız Halvetî Cerrahiyiz

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Cânım Kurban Olsun Senin Yoluna

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hicazkâr beste sayfası ›

Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin Efendim

Nutuk sahibi: Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
Hicazkâr beste sayfası ›

Taşdı Rahmet Deryâsı

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Bestenigâr beste sayfası ›

Muhammed Bağının Gülüdür Ali

Nutuk sahibi: Aşık Niyazi

Meded Ya Gavs-ül A'zam

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Karcığar beste sayfası ›

Düştüm Aşkın Seline

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Sûzinâk beste sayfası ›

Kâdrim Ola Berter Şereri Nad-ı Ali'den

Nutuk sahibi: Kâhyazâde Arif Efendi

Kullarında Yok Sana Layık Meta

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

İbret Al Azizim Gel Bu Devrandan

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Sûzinâk beste sayfası ›

Cânım Kurban Olsun Senin Yoluna

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Ezelde Aşk İle Yandım Kül Oldum

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Acemaşîran beste sayfası ›

Ezelde Aşk İle Yandım Kül Oldum

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Acemaşîran beste sayfası ›

Kâdrim Ola Berter Şereri Nad-ı Ali'den

Nutuk sahibi: Kâhyazâde Arif Efendi
Acemaşîran beste sayfası ›

Lutfeyledin İbtidâ Nârımız Nûr Eyledin

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Can Yine Bülbül Oldu

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Tâlib-i Feyz-i Hûdayız Halvetî Cerrahiyiz

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Ezelde Aşk İle Yandım Kül Oldum

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Behey Kardeş Hakk'ı Bulam Mı Dersin

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Pervâneler Şem'a Yanar Gelsin Bir Hoşça Yanalım

Nutuk sahibi: Kul Nesimi

Cerrâhî'ye Gel Hemân

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Dertlilerin Dermânı Gönüllerin Sultânı

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım

Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi

Rahmet Deryâsına Daldır

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Amerika'da zikrullah...Arka planda saz sanatçıları Nihat Doğu, Cüneyt Kosal, Doğan Ergin ve Abdi Coşkun.

Güncellemeler - Talepler