Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

PAYLAŞ:

Türbesi

Aşık Zikret Mevlâyı
Kutbı Alem Gavsı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir
Allahu Allah
Bülbüller Sazda Güller Niyazda
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Biz Cerrahi Canlarıyız Can Veririz Hayder'e
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa
Affet İsyanım Benim
Dertliler Dermanı Aşıklar Burhan Veliler Sultanı Nureddin Cerrahi
Aşk-ı Niyaz Eyleyerek Huzurda
Bu Gece Yâri Gördüm Şükür Elhamdülillah
Derdü Gamdan Azad Et Beni Güzel Allah'ım
Ey Hakka Talib Olan Tevhide Gel
Tövbe İlahisi - Hakka İsyan Eyleyen
Bayram Edelim - Şarab-ı Aşkını Nuş Ettir Ya Rab
Devran Olur Derde Derman
Cerrahiye Gel Heman
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi
Tâlib-i Feyz-i Hûdayız Halvetî Cerrahiyiz
Laleler Güller Fulya Sünbüller
Ehl-i İman Teşrifiyle Müftehir Şehrullah'a Girdik Elhamdülillah
Defter-i Amalin Hakka Sunulur Berat'ın Verilir
Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahidir
Sûre-i Kadr'de Hak Celle Alâ
Hak Emrini Ettik Edâ
Varsam Hicaz İllerine
Rabbimiz İhsan Eder Bi-hikmeti İsmillâh
Gelin Meydane Girin Devrane
Meded Ya Gavs-ül A'zam
Düştüm Aşkın Seline
Lûtfuna Mazhar Olan
Onbir Ayın Sultanı Yine Şevk İle Geldi
Kullarında Yok Sana Layık Meta
İbret Al Azizim Gel Bu Devrandan
Bülbülü Veş Figan Eyler Âşık Vakt-i Seherde
Kutbul Alem Gavsül Sübhan Hazreti Cerrahi
Aşk Yoluna Girelim Yâ Hû Yâ Hakk Diyerek
Kün Emriyle Yaradan Bir Allâhdır Bir Allâh
Ezelde Aşk İle Yandım Kül Oldum
Yandım Kül Oldum Düşeli Aşka

Amerika'da zikrullah...Arka planda saz sanatçıları Nihat Doğu, Cüneyt Kosal, Doğan Ergin ve Abdi Coşkun.