Yunus Emre Hazretleri (k.s)

d. 1240 — v. 1320
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Şeyhimin İlleri
Nice Feryâd Edip Zârı Kılam Ben
Allah Diyelim Daim Allah Görelim N'eyler
Allah Emrin Tutalım
Durmaz Yanar Vücûdum İllallah Hû
Gani Mevlam Nasib Etse
Kabe'nin Yolları Bölük Bölüktür
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Acep Lutfun Seherinde
İdelim Cevlan Kılalım Seyran
Severim Seni Ben Candan İçeru
Mülk-i Beka'dan Gelmişem Fani Cihanı Neylerem
Ali Almış Sancağını Eline
Şehitlerin Serçeşmesi
Şehidlerin Serçeşmesi Enbiya'nın Bağrı Başı
Merhaba Ya Şemsid Duhâ Merhabâ
Yine Aşkın Sırrı Düşdü Serime
Mecnuna Sordular Leyla Nice Oldu
Hak Bir Gönül Verdi Bana
Ay Dahî Güneş Dahî Muhammed'in Nurundan
İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde
Can-ü Gönülden Seversen Yalvar Kul Allah'a Yalvar
Nice Bir Besleyesin Bu Kaddile Kâmeti
Taşdı Rahmet Deryâsı
Ben Yürürem Yâne Yâne
Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı
Arayı Arayı Bulsam İzini
Bilmem Nideyim Aşkın Elinden
Sultanım Sen Var İken
Cânım Kurban Olsun Senin Yoluna
İlham İle Dün Gece
Kapısı Yok Açam Bakam
Ben Dost İle Dost Olmuşam
Bir Tahta Yaratmışsın
Nazenin Bu Ömrümüz Bir Göz Yumup Açmış Gibi
Nice Bir Uyursun Uyanmaz Mısın
Dağlar İle Taşlar İle
Ben Bu Yolu Bilmez İdim
Ayırma Beni Senden Yaradan
Uyurken Seyrimde Kalktım Ağlayu
Varsam Bir Âmile Sorsam Hâlimi
Ey Be Zâlim Noldu Ahmed Nesline
Uyan Be Hey Gafil Uyan
Tehî Sanman Siz Beni Dost Yüzün Görüp Geldim
Ey Enbiyalar Serveri
Allah Hu Allah - Çalab Nurdan Yaratmış
Aşkın Odu Ciğerimi
Yüz Bin Cefâ Kılsan Bana
Gelin Ey Aşıklar Gelin
Ben Dervişim Diyene Bir Ün İdesim Gelir
A Sultanım Sen Variken Ya Ben Kime Yalvarayım
Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var
Bir Gece Muhammed'e Çalabdan Geldi Burak
Urumdan Çıkdım Yürüdüm
Meded Kıl Derdime Dermanım Allah
İlahi Cennet Evine Girenlerden Eyle Bizi
Yüce Sultanım Derde Dermanım
Şüphe İle Bakma Dostum
Müştak Olup Özlediğim
Ben Gelmedim Dava İçin
İlim İlim Bilmektir
Aciz Kaldım Zalim Nefsin Elinden
Gaflet İle Hakkı Buldum Diyenler
Urumda Acemde Aşık Olduğum Yemen Ellerinde Veysel Karâni
Ey Hüda'nın Sevgili Mahbubu
Ah Olaydım Ben De Derviş Olaydım
Şûride Vü Şeydâ Kılan Ya Hû
Dolap N'için İnilersin
Âdâb İle Erkân İle
Seyrettim Muhammed'i Doğmuş Nurlar İçinde
Ey Aşıkan Ey Aşıkan
Ey Aşıkan Aşk Mezhebi Dindir Bana
Ya Rabbena Yardım Eyle Dü Alemde
Çalap Nurdan Yaratmış
Alemler Nura Gark Oldu
Halet İle Bana Bir Hal Göründü
Hak Yaratdı Alemi Aşkına Muhammed'in
Lûtfun Dileriz Mevlâ Bizi Mahrûm Eyleme
Dünyâya Mağrur Kişi Tevbeye Gel Tevbeye
İster İdim Allahı Buldum İse Ne Oldu
İsm-i Sübhân Virdinmi Var
Hak Çalabım Hak Çalabım Sen Cileyin Yok Çalabım
Bülbül Niçin Böyle Feryâd Edersin
Yine Yaz Ayları Geldi Hasretin Bağrımı Deldi
Bi Mekânım Bu Cihanda Menzilim Durağım An'da
Milk-i Bekâdan Gelmişem
Hayıf Benim Bunca Geçen Ömrüme
Bu Akl Ü Fikr İle

Şol Cennet'in Irmakları Akar Allah Deyu Deyu

Nutuk sahibi: ?

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı