Yunus Emre Hazretleri (k.s)

d. 1240 — v. 1320
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Şeyhimin İlleri
Nice Feryâd Edip Zârı Kılam Ben
Allah Diyelim Daim Allah Görelim N'eyler
Allah Emrin Tutalım
Durmaz Yanar Vücûdum İllallah Hû
Gani Mevlam Nasib Etse
Kabe'nin Yolları Bölük Bölüktür
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Acep Lutfun Seherinde,
İdelim Cevlan Kılalım Seyran
Severim Seni Ben Candan İçeru
Mülk-i Beka'dan Gelmişem Fani Cihanı Neylerem
Ali Almış Sancağını Eline
Şehitlerin Serçeşmesi
Şehidlerin Serçeşmesi Enbiya'nın Bağrı Başı
Merhaba Ya Şemsid Duhâ Merhabâ
Yine Aşkın Sırrı Düşdü Serime
Mecnuna Sordular Leyla Nice Oldu
Hak Bir Gönül Verdi Bana
Ay Dahî Güneş Dahî Muhammed'in Nurundan
İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde
Can-ü Gönülden Seversen Yalvar Kul Allah'a Yalvar
Nice Bir Besleyesin Bu Kaddile Kâmeti
Taşdı Rahmet Deryâsı
Ben Yürürem Yâne Yâne
Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı
Arayı Arayı Bulsam İzini
Bilmem Nideyim Aşkın Elinden
Sultanım Sen Var İken
Cânım Kurban Olsun Senin Yoluna
İlham İle Dün Gece
Kapısı Yok Açam Bakam
Ben Dost İle Dost Olmuşam
Bir Tahta Yaratmışsın
Nazenin Bu Ömrümüz Bir Göz Yumup Açmış Gibi
Nice Bir Uyursun Uyanmaz Mısın
Dağlar İle Taşlar İle
Ben Bu Yolu Bilmez İdim
Ayırma Beni Senden Yaradan
Uyurken Seyrimde Kalktım Ağlayu
Varsam Bir Âmile Sorsam Hâlimi
Ey Be Zâlim Noldu Ahmed Nesline
Uyan Be Hey Gafil Uyan
Tehî Sanman Siz Beni Dost Yüzün Görüp Geldim
Ey Enbiyalar Serveri
Allah Hu Allah - Çalab Nurdan Yaratmış
Aşkın Odu Ciğerimi
Yüz Bin Cefâ Kılsan Bana
Gelin Ey Aşıklar Gelin
Ben Dervişim Diyene Bir Ün İdesim Gelir
A Sultanım Sen Variken Ya Ben Kime Yalvarayım
Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var
Bir Gece Muhammed'e Çalabdan Geldi Burak
Urumdan Çıkdım Yürüdüm
Meded Kıl Derdime Dermanım Allah
İlahi Cennet Evine Girenlerden Eyle Bizi
Yüce Sultanım Derde Dermanım
Şüphe İle Bakma Dostum
Müştak Olup Özlediğim
Ben Gelmedim Dava İçin
İlim İlim Bilmektir
Aciz Kaldım Zalim Nefsin Elinden
Gaflet İle Hakkı Buldum Diyenler
Urumda Acemde Aşık Olduğum Yemen Ellerinde Veysel Karâni
Ey Hüda'nın Sevgili Mahbubu
Ah Olaydım Ben De Derviş Olaydım
Şûride Vü Şeydâ Kılan Ya Hû
Dolap N'için İnilersin
Âdâb İle Erkân İle
Seyrettim Muhammed'i Doğmuş Nurlar İçinde
Ey Aşıkan Ey Aşıkan
Ey Aşıkan Aşk Mezhebi Dindir Bana
Ya Rabbena Yardım Eyle Dü Alemde
Çalap Nurdan Yaratmış
Alemler Nura Gark Oldu
Halet İle Bana Bir Hal Göründü
Hak Yaratdı Alemi Aşkına Muhammed'in
Lûtfun Dileriz Mevlâ Bizi Mahrûm Eyleme
Dünyâya Mağrur Kişi Tevbeye Gel Tevbeye
İster İdim Allahı Buldum İse Ne Oldu
İsm-i Sübhân Virdinmi Var
Hak Çalabım Hak Çalabım Sen Cileyin Yok Çalabım
Bülbül Niçin Böyle Feryâd Edersin
Yine Yaz Ayları Geldi Hasretin Bağrımı Deldi
Bi Mekânım Bu Cihanda Menzilim Durağım An'da
Milk-i Bekâdan Gelmişem
Hayıf Benim Bunca Geçen Ömrüme
Bu Akl Ü Fikr İle
İsmi Sübhan Verdin Mi Var
Yandır Beni Yandır Beni
Sensin Bize Bizden Yakîn
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Sana Derim Ey Veli Dur Erte Namazına
Ey Benim Sevgili Mevlâm Senin Aşkın Kimde Var
Hakk Müyesser Etse Varsam
İşidin Ey Yârenler Kıymetli Nesnedir Aşk
Ey Cânıma Cânânım Ey Derdime Dermânım
Cebrâil'im Selâm Söyle Dostuma
Ben Bir Acep İle Geldim Kimse Halim Bilmez Benim
İlhâm İle Dün Gece (Dügâh-II)
Sensin Kerîm Sensin Rahîm Allah Sana Sundum
Hakk'tan İnen Şerbeti İçtik Elhamdülillah
Derviş Olan Kişiler Deli Olagan Olur
Alma Tenden Cânımı
Bir Nazarda Kalmayalım
Dünyâya Mağrur Kişi Tövbeye Gel Tövbeye
Hakk'dan Bana Nazar Oldu
Uyan Behey Gafil Uyan
Uyan Be Hey Gafil Uyan
Hırkam Tâcım Gözlerim Fâsid İşler İşlerim
Bir Acâib Aşk Geldi Bendeki Hâl Üstüne
Hakk'dan İnen Şerbeti İçdik Elhamdülillah
İmâmesi Başında Yeşil Hulle Eğninde
Aşk Cür'asın Sundu Bana İçtim Oldum Mestânesi
İşidin Ey Yârenler
Behey Kardeş Hakk'ı Bulam Mı Dersin
Âlemler Müştâk Sana Şefî' Ol Yâ Muhammed
Aşkın Aldı Benden Beni
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Behey Kardeş Hakk'ı Bulam Mı Dersin
Çün Yaratdın Bu Cihânı Ol Habîb'in Aşkına
Dostun Haber Kim Getirir Sorun Seher Yellerine
Ey Dost Aşkın Denizine Girem Gark Olam
Hakk Yarattı Âlemi
Hakk'tan İnen Şerbeti İçdik Elhamdülillah
N'idem Ben Bu Gönül İle
Ölümü Aklına Getir Aklını Başına Devşir
Şol Cennetin Irmakları Akar Allah Deyu Deyu
Şûride Vü Şeydâ Kılan
Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan
Şeyhimin Özünü Severim Sözünü
Kuru Dikende Gül Biter
Benim Bunda Kararım Yok
Severim Ben Seni Candan İçeri
Hakk'tan İnen Şerbeti
Dertli Ne Ağlayıp Gezersin Bunda
Benim Bunda Kararım Yok
Bu Derdim Onmaz Gibi
Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan
Be Hey Gafil Hâb-ı Gafletten
Ey Cânıma Cânânım Ey Derdime Dermânım
Ol Kişinin Yoktur Yeri, İş Bu Cihân Hayrân Ona
Gündüz Olalım Sâim Gece Olalım Kâim
Yana Yana Kül Olubam Sen Ma'şukânın Yolına
Sana İbret Gerek İse Gel Göresin Bu Sinleri
Aceb Bu Benim Cânım Azâd Ola Mı Yâ Rabb
Benem Ol Aşk Bahrisi
Bilmem N'ideyim Aşkın Elinden
Âlemler Müştâk Sana Şefî' Ol Yâ Muhammed
Ey Cânıma Cânânım
Girdim Aşkın Denizi Bahrilayın Yüzer Oldum
Hakk Tecellî İde Varam Güzel Kâbe
Hakk'tan İnen Şerbeti İçdik Elhamdülillah
Hakk'tan İnen Şerbeti İçdik Elhamdülillah
Hakk'tan İnen Şerbeti İçdik Elhamdülillah
Hakk'tan İnen Şerbeti İçdik Elhamdülillah
Hor Bakma Sen Toprağa Toprakta Neler Yatur
Kim Dervişlik İster İse
Sensin Kerim Sensin Rahîm Allah Sana Sundum Elim
Seyyâh Olup Şu Âlemi Ararsan
Şol Cennetin Irmakları
Taştın Yine Deli Gönül
Yine Yüzünü Gördüm Yine Yüreğim Yandı
Zehî Katre Ki Deryâdan Göründü
Hakk'tan İnen Şerbeti İçdik Elhamdülillah
Ben Bu Meclislerde İbretler Gördüm
Dervişlik Der Ki Bana
Zât-ı Hak'ta Mahremi İrfan Olan Anlar Bizi
Acab Bu Benim Cânım Âzâd Ola Mı Yâ Rabb
Behey Kardeş Hakk'ı Bulam Mı Dersin
Yalvara Gör Yalvara
Cezbe-i Hakk Olmayınca N'eylesin Şeyhim Bana
Derviş Olan Kişiler Deli Olağan Olur
Dervişlik Baştadır Tâcda Değildir
Ey Dervişler Ey Kardeşler
Eyyubem Mübtelâyım Derde Dermân İsterem
İster İdim Allah'ı Buldum İse Ne Oldu
Kadir Allah Cebrâil'e
Sofîyim Halk İçinde Tesbih Elimden Gitmez
Ben Bu Dağın Ağacıyam
İki Cihân Zindân İse

Şol Cennet'in Irmakları Akar Allah Deyu Deyu

Nutuk sahibi: ?

Güncellemeler - Talepler